ZAŽIJTE SAMI SEBE V RYZE PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ.
Ticho. Klid. Akorát.

Aneb Les(s) is more.

Soulad pomáhá k návratu a znovu nalezení dětsky přirozené úcty k životu v jeho mnohých formách. K přírodě, pramenům, zvířatům a vlastnoručně vypěstované potravě, bylinkám a jejich tradičnímu zpracování. K původnímu smyslu lázeňství a léčení skrze přirozený pohyb v přirozeném prostředí. Vítejte doma, těšíme se na Vás!